CONTACT PERSOON


VOORZITTER:

Dhr. W. Veenvliet
0183-602475

wim.veenvliet@planet.nl

   


SECRETARIS:

MEVR. E. DE JONG –WALHOUT

0183-603595

tenedejong@gmail.comPenningmeester:

Mevr. H. den Hartog-de Jong

0183-601944

hhartogjong1962@kpnmail.nl

IBAN Rek. nr. NL 55 RBRB 0900 5825 45


Materiaal beheer:

Mevr. R Versluis

0183-514206

rebekka_versluis1990@hotmail.comAlgemeen BestuursLid:

Mevr. C. Molenaar-Versluis

0183-602207

c.molvs@gmail.com