Bestuur

VOORZITTER:

Dhr. W. Veenvliet

wim.veenvliet@planet.nl

   


SECRETAReSse:

Mevr H den Hartog-de Jong

0183-601944

hhartogjong1962@kpnmail.nl

Penningmeester:

Mevr. G Voorrips -Terhorst


Materiaal beheer:

Mevr. R Versluis


Algemeen BestuursLid:

Mevr. C. Molenaar-Versluis