Nieuws

tijden de jaarvergadering gehouden op 14 april 2022 zijn er viertal leden gehuldig

Arie Evert Versluis, Nel Versluis - van Kekem, Conny Molenaar- Versluis en Henry den Hartog ze zijn allemaal veertig jaar lid van de EHBO
EHBO begin op 9 september met de jaarvergaderng

Elise is nog herstelende van corona stuur haar een kaart dat zal ze goed doen

De EHBO heeft deelgenomen aan de stastiegeld donatie door is het mooie bedrag van

€ 860,70 opgehaald deze is door Peter de Jong uitgegerijkt aan Willem Veenvliet